Značka: denník

Kultúra záhrad

Kronika 27: Marec 2020

V rokoch 2005 – 2023 pracoval vizuálny umelec Maroš Rovňák v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, najprv ako kurátor a neskôr ako riaditeľ, ktorá spravuje rodinnú vilu maliara Dominika Skuteckého so záhradou. Ide o jedinú pôvodnú záhradu v historickom centre mesta a spolu s vilou je národnou kultúrnou pamiatkou. Posledné dva mesiace jeho pôsobenia v galérii viedol o prácach v záhrade kroniku, ktorej záznamy s vami budeme v mesačných cykloch zdieľať.

View More