Kultúra záhrad

Kronika 27: Marec 2020

V priebehu marca realizované omladzovacie rezy jabloní. Stará Skuteckého jabloň bola opílená na torzo. Bohužiaľ nemala žiadne mladé výhonky vhodné na štepenie do novej jablone, ktorá bola vysadená v novembri 2019 neďaleko nej. Jabloň, ktorá je najbližšie k vile, už možno nevyženie nové konáre. Tie, ktoré boli najnižšie, odumierali a v r. 2019 boli odstránené. Korunu sme potrebovali znížiť, preto bola jabloň opílená len na kmeň, ale je predpoklad, že na nej nič nevyrastie.1 Niekoľko rokov priamo na ňu vytekal septik zo susedného pozemku. Nejde o jabloň z pôvodnej Skuteckého výsadby.

V marci sme tiež presadili dulovec japonský, ktorý rástol priamo pri chodníku a bolo ho nutné každý rok orezávať. Nové miesto má v prednej časti záhrady smerom do ulice, kde bude mať dostatok priestoru a nebudú nutné žiadne ďalšie úpravy. 

Pravá strana chodníka pri východe z vily zostáva nedoriešená. 

Tiež boli odkopané kosatce, ktoré sa namnožili vedľa krušpánu. Je to nevhodné miesto na výsadbu, pretože na tejto strane často parkuje auto, z ktorého sa prenášajú veci do vily. Zostal tu iba jeden neznámy druh pivónie ružovej farby, ktorý by tu nemal prekážať.

Presadili sme aj cezmínu, ktorá rástla na nevhodnom mieste pred vilou. Nové miesto dostala v zadnej záhrade bližšie k vile, pod oporným múrom susedného pozemku. Koreň sa musel vytrhávať, takže bol podstatne zredukovaný, ale cezmína by to mala zvládnuť. Neskôr ju možno budeme musieť trochu upraviť, keďže pri vyberaní zo zeme sa poškodil aj krík a teraz pôsobí veľmi nevzhľadne.

V polovici marca bolo vysadených spolu 9 historických ruží objednaných zo škôlky v Skaličanoch v ČR. Sú to tieto druhy: 

  1. Pompon Blanc Parfait (1876, Francúzsko)
  2. Mount Everest
  3. Baroness Rothschild (1868)
  4. Celina Dubois (názov má niekoľko verzií) (1849, Francúzsko)
  5. La Noblesse (1856, Francúzsko)
  6. Agathe Incantata (1811, Holandsko)
  7. Enfant de France (1860, Francúzsko)
  8. Coupe de Hébé (1840, Francúzsko)
  9. Marie Dermar (1889)

Všetky ruže boli vysadené v jednom rade s 1,5-metrovými odstupmi a rovnakou vzdialenosťou od chodníka na ľavej strane pri východe z vily. Záhrada by vďaka tomu mala pôsobiť usporiadanejšie. Výsadbu niektorých ruží bude potrebné prehodnotiť, nakoľko sú tam druhy, ktoré dorastajú do vyšších rozmerov.

Všetky ruže, ktoré tu boli predtým vysadené bez koncepcie, sme v novembri 2019 vykopali. Rástli blízko chodníka a často prekážali pri chôdzi. Zároveň nebola ani jedna ruža voňavá. V tom istom mesiaci sme vysadili 2 druhy Geschwindových ruží: Geschwind’s Nordlandrose (1884) a  Eugen E. Marlitt (1900). Dve kríkové ruže Eugen E. Marlitt sú vysadené v prednej záhrade spolu s ružami vysadenými v marci tohto roku, Nordlandrose, ktorá je väčšia a popínavá, bola vysadená v zadnej záhrade blízko múra, jedna na severozápadnej a jedna na severovýchodnej strane. Novovysadené druhy sú historické ruže, ktoré boli vyšľachtené v priebehu celého 19. storočia a vyznačujú sa prenikavou vôňou. Geschwindove ruže sú v rámci vysadených ruží najtmavšie, sú takmer až fialové, čo bude kontrastovať so zvyšnými ružami, ktoré sú podstatne svetlejšie. Ruža Mount Everest je vysadená tiež v zadnej záhrade na severovýchodnej strane.

Zo zadnej záhrady sme odstránili hrušku, ktorá vyschla asi v roku 2017. Vtedy sme nechali torzo kmeňa, aby obrástlo brečtanom, ale brečtan sa neujal a keď boli v roku 2019 vysadené nové stromy, stala sa prebytočnou. Vypílená bola v polovici mesiaca, kmeň bol napadnutý veľkými červami, takže by sa skôr alebo neskôr zrútil a mohlo prísť k úrazu. Je možné, že pochádzala z pôvodnej výsadby, podobne ako ďalšia hruška, ktorá rástla v prednej záhrade blízko hranice pozemku. Bola husto obrastená brečtanom. Začiatkom septembra 2019 spadla. Možno k tomu prispel aj brečtan, ktorý sa na nej rozmohol, a slabé korene hrušky ho už nedokázali uniesť. Pravdepodobne sa prevrátila 9. septembra 2019, deň pred vernisážou výstavy Alexandra Skuteckého2 vo vile. Tá bola tiež odstránená v tomto mesiaci. Kmene a hrubšie časti stromov sme naukladali do zadnej záhrady, aby sme zakryli sutinu, ktorá tu bola vždy.

V marci bol vypílený aj rhus, ktorý rástol na hranici prednej a zadnej záhrady, ale správal sa invazívne a v priebehu každého leta sme museli odstraňovať nové výhonky, ktoré sa množili v jeho okolí.

V roku 2019 boli v záhrade vysadené tieto ovocné stromy: moruša čierna, dula okrúhla, orech kráľovský, slivka domáca (bystrická). V prednej záhrade bola vysadená magnólia ľaliokvetá nigra.

Orezaná bola aj magnólia v zadnej časti záhrady, ktorej jeden konár sa začínal správať ako kmeň a hrozilo, že pri rozpínaní by kmeň aj konár pri vzájomnom tlaku praskli. Boli odstránené dolné konáre, aby sa magnólia podobala viac na strom, než na krík.


1 Našťastie sa predpoklad nepotvrdil, jabloň má veľa konárov, na jeseň plánujeme zníženie koruny. Možno sa k nej vysadí popínavá ruža. (pozn. 15. 7. 2020)

2 Viac informácií tu: https://www.ssgbb.sk/vystava/architekt-alexander-skutecky/

TEXT A FOTO MAROŠ ROVŇÁK