O nás

Vychádza online vo vydavateľstve Horská lucerna.

Redakčná rada: Ivana Komanická, Alfréd Tóth, Maroš Rovňák

ISSN 2729-9457

Kontakt: Horská lucerna, Moyzesova 48, 040 01 Košice – Staré mesto, horskalucerna@gmail.com