Literatúra

Biely list: Tomáš Janešík

O básnikoch sa vravieva, že svoje okolie opisujú inak ako jazykom ľudí. Existujú aj básnici, ktorých citlivé oko zachytáva zlomky sveta zničených ľudskou rukou či samotným časom a predkladajú ho čitateľom s vierou spojiť ich s minulým.