Literatúra

Literatúra, Žurnál

Biely list: Florián Tóth

Cyklus Love trip Floriána Tótha je hľadaním lásky v jej najrôznejších podobách. Báseň Polnočný vtip dokazuje, že láska má mnoho podôb a zjavuje sa v tých najneočakávanejších situáciách i keď sa vtipkuje a je polnoc.

Literatúra

Biely list: Filip Németh

Básnik Filip Németh sa niekoľkokrát predstavil ako úspešný účastník súťaže Básne SK/CZ. V textoch sa prejavuje ako citlivý pozorovateľ miest a vecí, ktoré ustrnuli napriek tomu, že okolie naďalej plynie ďalej. Školský dvor je z pripravovanej debutovej zbierky Žitava.

Literatúra

Biely list: Ivana Komanická

Poetka Ivana Komanická vo svojej pripravovanej knihe Zvádzanie rozumu otvára svet Jane Austenovej, ktorý ju strháva do svojich prúdov. Výsledok sa pretavuje do hlasu, ktorý spieva o časoch minulých prítomných. Zvádzanie rozumu nehovorí len o láske k ľudom, ale aj k literárnym postavám. Predkladaný úryvok je z prvej časti Oáza zdravia a pokoja.

Literatúra

Biely list: Jakub Labanič

Mokrého kominára autor Jakub Labanič napísal na základe silného impulzu po počúvaní audio poviedky od H.P. Lovecrafta Pickmanov model. Najprv vznikol text a potom ilustrácia v štýle čierneho surrealizmu.

Literatúra

Biely list: Lubomír Tichý

Prostredie do ktorého sa narodí báseň je v niektorých prípadoch jeden z rodičov. Básne Lubomíra Tichého sa narodili prírode a ukazujú, že človekom vytvorená druhá príroda sa dostáva do dialógu s prvou. V zadní záhrade sa jazyk človeka stretá s niečím, čo je jeho súčasťou. Stret, ktorý nás slovami dovedie k mlčaniu. (Možno autor medailóna priveľmi idealizuje a odpoveď je jednoduchá ako položený hadr)

View More