Literatúra

Literatúra

Biely list: Lubomír Tichý

Prostredie do ktorého sa narodí báseň je v niektorých prípadoch jeden z rodičov. Básne Lubomíra Tichého sa narodili prírode a ukazujú, že človekom vytvorená druhá príroda sa dostáva do dialógu s prvou. V zadní záhrade sa jazyk človeka stretá s niečím, čo je jeho súčasťou. Stret, ktorý nás slovami dovedie k mlčaniu. (Možno autor medailóna priveľmi idealizuje a odpoveď je jednoduchá ako položený hadr)

Literatúra

Biely list: Tomáš Janešík

O básnikoch sa vravieva, že svoje okolie opisujú inak ako jazykom ľudí. Existujú aj básnici, ktorých citlivé oko zachytáva zlomky sveta zničených ľudskou rukou či samotným časom a predkladajú ho čitateľom s vierou spojiť ich s minulým.

Literatúra

Biely list: Imre Oliver Horváth

Báseň Výročie napísal mladý maďarský básnik svojmu partnerovi ako darček pri príležitosti siedmeho výročia ich vzťahu v registrovanom partnerstve. Napísal niekoľko verzií tejto básne, pôvodnú maďarskú verziu zahodil. Potom napísal báseň ako sonet v angličtine a ten sa mu pozdával. Následne napísal báseň v maďarčine, ale už nie v sonetovej forme. Slovenský preklad Samuela Váhovského vychádza z angličtiny, ponecháva štruktúru sonetu.

Literatúra

Biely list: Sára Tarnóciová

Po prednese na regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína zaskočila Sára Tarnóciová porotu informáciou, že autorkou básne je ona samotná. V básni „Ženstvo“ počujeme silný hlas, ktorý vie, čo chce povedať.

View More