Autor slovakroses

Kultúra záhrad

Denník Rudolfa Geschwinda III / 1910

Ružová škôlka v Temešvári, odkiaľ na jar prichádza Geschwindovi zásielka, ponúkala mnohé novinky, medzi inými aj Geschwindovu ružu Himmelsauge. Rodina Mühle mala záhradníctvo so škôlkami na ploche 60 hektárov a z 3000 ruží známych v tom čase ich ponúkala 1200. Mnohé novinky propagovala aj v časopise Rozsa Ujság, ktorý vlastnila.

Kultúra záhrad

Kronika 27: Marec 2020

V rokoch 2005 – 2023 pracoval vizuálny umelec Maroš Rovňák v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, najprv ako kurátor a neskôr ako riaditeľ, ktorá spravuje rodinnú vilu maliara Dominika Skuteckého so záhradou. Ide o jedinú pôvodnú záhradu v historickom centre mesta a spolu s vilou je národnou kultúrnou pamiatkou. Posledné dva mesiace jeho pôsobenia v galérii viedol o prácach v záhrade kroniku, ktorej záznamy s vami budeme v mesačných cykloch zdieľať.

Literatúra

Biely list: Lubomír Tichý

Prostredie do ktorého sa narodí báseň je v niektorých prípadoch jeden z rodičov. Básne Lubomíra Tichého sa narodili prírode a ukazujú, že človekom vytvorená druhá príroda sa dostáva do dialógu s prvou. V zadní záhrade sa jazyk človeka stretá s niečím, čo je jeho súčasťou. Stret, ktorý nás slovami dovedie k mlčaniu. (Možno autor medailóna priveľmi idealizuje a odpoveď je jednoduchá ako položený hadr)

View More