Ľavicový teoretik a autor Joe Feinberg sa v rubrike Vyhliadky priznáva k tomu, ako nenávidí nacionalizmus, ale miluje národy. Jeho úvaha začína od poslednej prečítanej knihy poľského národného eposu od Adama Mickiewicza. Je to úvaha o protiváhe k svetu nudnej globalizovanej literatúry zaoberajúcej sa typickou psychológiou predstaviteľa strednej triedy, ktorá je vytrhnutá zo spoločenského kontextu. Feinberg číta Bibliu, aj literatúru mimo národných štátov a zaoberá sa myšlienkou, aká by dnes mohla byť literatúra pre globalizovaný proletariát. V knižnici Stredoslovenskej galérie je vystavený čerstvo zreštaurovaný barokový alegorický výjav perzského kráľa Kyrosa II. Veľkého, aj o nových odhaleniach v súvislosti s týmto obrazom píšu historik Alex Krejčo a reštaurátor Miroslav Slúka. Martina Šimkovičová navštívila Rosenkultivarium Ericha Unmutha pri Badene, do ktorého jeho slovami ešte nevkročila noha záhradného architekta. Testuje a pestuje tam zimuvzdorné odrody, ku ktorým aktuálne pribudla séria ruží súčasného českého šľachtiteľa Vojtecha Benetku. Martina Uličianska v galérii Šopa v Košiciach predstavila svoj dizajnérsky projekt Soil and Clay / Hlina a Hlina, v ktorom skúmala vlastnosti hliny pre potreby tvorby keramiky v rôznych lokalitách na Slovensku.

IVANA KOMANICKÁ