Že architektúra je predovšetkým o ľuďoch a o živote v nej hovorí historik architektúry Jano Krcho vo Vyhliadkach a prechádza stručne vybrané miesta architektúry 19.storočia na Východnom Slovensku, ktorými sa aktuálne zaoberá. Rudolf Geschwind cestuje v auguste 187O do Prahy a zo záznamu z jeho denníka si dokážeme vytvoriť obraz o tom, ako trávila čas dobová moderná kozmopolitná inteligencia. Architektúrou sú aj sýpky a silá. V bývalom Československu ako pripomína výstava La La Silo-krajina / Zo Sýpky S Rozhľadom, vznikol pre obilné silá dokonca štátny plánovací ústav. Rosa canina je pionierska rastlina a takými sú aj niektorí ľudia.

IVANA KOMANICKÁ