Kultúra záhrad

Kultúra záhrad

Kronika 27: Marec 2020

V rokoch 2005 – 2023 pracoval vizuálny umelec Maroš Rovňák v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, najprv ako kurátor a neskôr ako riaditeľ, ktorá spravuje rodinnú vilu maliara Dominika Skuteckého so záhradou. Ide o jedinú pôvodnú záhradu v historickom centre mesta a spolu s vilou je národnou kultúrnou pamiatkou. Posledné dva mesiace jeho pôsobenia v galérii viedol o prácach v záhrade kroniku, ktorej záznamy s vami budeme v mesačných cykloch zdieľať.

Kultúra záhrad

Erich Unmuth uvádza: Gros Provins Panachée

Rakúsky zberateľ Erich Unmuth vytvára unikátnu zbierku ruží v Badene, kúpeľnom meste neďaleko Viedne, ktoré má dlhú tradíciu v ich pestovaní. Zámok Weilburg, kde sa ruže začali pestovať už v roku 1820, však zničila druhá svetová vojna a záujem mesta o kvalitu zbierky rozária z roku 1970 v Doblhoffparku za posledných desať rokov klesá. Kvalifikovaní záhradníci odišli alebo sú na dôchodku, v rozáriu prišli o veľký počet raritných odrôd, ktoré nahradili sorty bez výraznejšej kultúrnej hodnoty. V Rosenkultivariu na okraji Badenu Erich Unmuth pestuje a skúma výnimočné odrody, ktoré sú súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva. V miniseriáli predstavuje ruže, ktoré sú vhodné do záhrad so stredoeurópskou klímou.

Kultúra záhrad

Györi v mori príbehov

Voľné pokračovanie rozhovorov s jedným z mála šľachtiteľov ruží na Slovensku, Szilvestrom Györim, má ambíciu podporiť záujem o miznúce remeslo. Príklad lodného kapitána dokazuje, že šľachtiť môže každý. Stačí láska k prírode, vôľa vzdelávať sa a odvaha experimentovať. A veľa obetavej systematickej práce. V roku 2021 po svojej záhrade Szilvester Györi previedol Martinu Šimkovičovú.

Kultúra záhrad

Iná jeseň v kúpeľoch Baden

Rosenkultivarium v rakúskom Badene je experimentálny projekt Ericha Unmutha, pestuje v ňom mnohé ruže z oblastí s extrémnym zimným podnebím. Na jeseň sú obsypané šípkami a niektoré majú aj jesenné listy.

View More