Kultúra záhrad

Denník Rudolfa Geschwinda: I/1910

Výber z denníkov Rudolfa Geschwinda z rokov 1869, 1870 a 1910
Preložil a zapísal Marián Kováč

DENNÍK ROK 19101

Rok začatý s Božou pomocou!

1. januára 1910 – nedeľa

Prišiel večer Poldi, Fridi a Aja blahoželať k novému roku. Odoslané karty starostovi Morávkovi, okresnému sudcovi Dutkovi, fisialovi Kálmánovi a Liffovi.

2. januára

Nastúpila do služby Anna Báriková.

3. januára

Stará slúžka Anna Mealaga odišla zo služby. Došli listy od Bartákových Cilli a Anna. Poštové karty došli od Rudenko /Rázo/, Albína Schmidt, Mária Dermar, Hanička, Toni. Karty k blahoželaniu k novému roku – Aurel Liffa, Müller, Dutko, Kohn

7. januára

Mária šla večer k Poldovým, bola tam až do 10. hod. a Poldi ju odprevadil domov.

9. januára

Odoslaná karta Berliner–Journal–Lesezirkel.

14. januára

Došla karta od Haage & Schmidt.

16. januára

Došiel list od Berliner–Journal–Lesezirkel. 2  

22. januára

Poldi s Ajou odprevadili Fridu do Altsohlu3, lebo cestuje na nejaký čas do Ružomberka.

30. januára

Došiel kalendár od Willnera a zúčtovanie od Lamberta. 4

1 V roku 1872 sa R. Geschwind presťahoval aj rodinou do Krupiny, kde pôsobil ako mestský lesmajster do odchodu do dôchodku v roku 1906, keď funkciu prevzal jeho syn Leopold. R. Geschwind zomrel 24.8.1910 v Krupine, kde je pochovaný aj s manželkou.

2 Denník Berlínskeho čitateľského krúžku

3 Altsohl – nemecky, dnes Zvolen (SK)

4 Peter Lambert – šľachtiteľ a predajca ruž

——————————————————————————————————–

PRIPRAVILA JANA HUTŤANOVÁ FOTO ARCHÍV MESTA KRUPINA

Marián Kováč (1922 – 2006) – historik ružiarstva na Slovensku, predseda a člen Rosa Klubu Bratislava od roku 1972. Publikoval a prednášal o histórii pestovania a šľachtenia ruží, pripravoval rozsiahle dielo o ružiach Rudolfa Geschwinda a lexikón starých ruží v Čechách, na Morave a na Slovensku, ktoré už nedokončil. Kópie denníkov R. Geschwinda
preložil a zapísal Marián Kováč v rokoch 1977 – 1978 v Bratislave.

Rudolf Jozef Geschwind (1829 – 1910)– lesník a významný šľachtiteľ ruží. Vyšľachtil odrody odolných mrazuvzdorných ruží tzv. severské ruže, celú skupinu tzv. uhorských popínavých ruží a okrem množstva iných ruží svetovo oceňovanú veľkokvetú ružu Gruss an Teplitz. Denníky Rudolfa Geschwinda, dnes už na Slovensku nedohľadateľné, boli v súkromnom vlastníctve rodiny a ďalších osôb. Jediný originál denníka z roku 1910 sa nachádza v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine. Podľa doterajších zistení vnučka R. Geschwinda darovala denníky z rokov 1869, 1870 (spolu v jednom zápisníku) a 1910 (v druhom zápisníku) súkromným osobám z Rosa Klubu pri Zväze záhradkárov v Bratislave.

Mgr. Jana Hutťanová pracuje v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu ako múzejná pedagogička. Zároveň sa venuje histórii a propagácii ružiarstva, predovšetkým s dôrazom na život a dielo Márie Henriety Chotekovej. Je spoluzakladateľkou podujatia Slávnosť ruží – Festival hudby a ruží, ktorý sa organizuje každý rok od roku 2007 v Dolnej Krupej. Je členkou Rosa Klubu Slovakia a Ružiarskej spoločnosti Márie Henriety Chotekovej.

Prepis denníkov Rudolfa Geschwinda pochádza zo súkromného archívu Mariána Kováča – historika ružiarstva, predsedu a člena Rosa Klubu Bratislava v rokoch 1972-2006. Archív rukopisov, článkov a poznámok sa dostal do správy Jany Hutťanovej (SNM – Historické múzeum) v rámci pozostalosti Mariána Kováča v roku 2006 a postupne sa spracováva.