Kultúra záhrad

Denník Rudolfa Geschwinda III / 1910

Výber z denníkov Rudolfa Geschwinda z rokov 1869, 1870 a 1910
Preložil a zapísal Marián Kováč

DENNÍK ROK 1910

9.marca

Opeľované prvé dve ruže – remontantky v dolnom dome.

11. marca

Došli 4 kríkové ruže od firmy Mühle z Temešváru. 1

č.109 Empereur Napoleon III 2

č.1907 Francois Coppé 3

č.956 Souvenir de Therese Lovet 4

č.509 Microphylas Pourpre Ancien 5

č.463 Comtesse de Barbantane – gratis 6

Veľmi nepríjemný deň vďaka Salme. 7

12. marca

Opeľované paradajky a tiež niekoľko dní opeľovaný zeler.

13. marca

Došiel článok na korektúru od Osterreichische Gartenzeiutung.

Odoslaná karta redakcii Der praktischer Ratgeber.

14. marca

Odoslaná korektúra redakcii Der praktische Ratgeber.

19. marca

V 2. parenisku začali klíčiť ruže.

31. marca

Do dnes vyklíčili v dolnom dome semenáče remontantky 48 kusov, bourbonky 23 kusov a v parenisku 2. Popínavé ruže 30 kusov. Spolu 101 kusov.

1 Zahradník a pestovateľ ruží Arpád Müle vlastnil ružiarsku škôlku v Temešvári
2 č. 109 Empereur Napoleon III. (Granger 1854)
3 č. 1907 Francois Coppé (Ledechaux 1895)

4 č. 956 Souvenir de Therese Lovet (Levet 1882)

5 č. 509 Microphylas Pourpre Ancien – ruža, neidentifikované
6 č. 463 Comtesse de Barbantane (Guillot 1858)

7 Selma Geschwind – vnučka Rudolfa Geschwinda

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

PRIPRAVILA JANA HUTŤANOVÁ FOTO ARCHÍV MESTA KRUPINA

Marián Kováč (1922 – 2006) – historik ružiarstva na Slovensku, predseda a člen Rosa Klubu Bratislava od roku 1972. Publikoval a prednášal o histórii pestovania a šľachtenia ruží, pripravoval rozsiahle dielo o ružiach Rudolfa Geschwinda a lexikón starých ruží v Čechách, na Morave a na Slovensku, ktoré už nedokončil. Kópie denníkov R. Geschwinda
preložil a zapísal Marián Kováč v rokoch 1977 – 1978 v Bratislave.

Rudolf Jozef Geschwind (1829 – 1910)– lesník a významný šľachtiteľ ruží. Vyšľachtil odrody odolných mrazuvzdorných ruží tzv. severské ruže, celú skupinu tzv. uhorských popínavých ruží a okrem množstva iných ruží svetovo oceňovanú veľkokvetú ružu Gruss an Teplitz. Denníky Rudolfa Geschwinda, dnes už na Slovensku nedohľadateľné, boli v súkromnom vlastníctve rodiny a ďalších osôb. Jediný originál denníka z roku 1910 sa nachádza v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine. Podľa doterajších zistení vnučka R. Geschwinda darovala denníky z rokov 1869, 1870 (spolu v jednom zápisníku) a 1910 (v druhom zápisníku) súkromným osobám z Rosa Klubu pri Zväze záhradkárov v Bratislave.

Mgr. Jana Hutťanová pracuje v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu ako múzejná pedagogička. Zároveň sa venuje histórii a propagácii ružiarstva, predovšetkým s dôrazom na život a dielo Márie Henriety Chotekovej. Je spoluzakladateľkou podujatia Slávnosť ruží – Festival hudby a ruží, ktorý sa organizuje každý rok od roku 2007 v Dolnej Krupej. Je členkou Rosa Klubu Slovakia a Ružiarskej spoločnosti Márie Henriety Chotekovej.

Prepis denníkov Rudolfa Geschwinda pochádza zo súkromného archívu Mariána Kováča – historika ružiarstva, predsedu a člena Rosa Klubu Bratislava v rokoch 1972-2006. Archív rukopisov, článkov a poznámok sa dostal do správy Jany Hutťanovej (SNM – Historické múzeum) v rámci pozostalosti Mariána Kováča v roku 2006 a postupne sa spracováva.