Kultúra záhrad

Denník Rudolfa Geschwinda: IX/1870

Výber z denníkov Rudolfa Geschwinda z rokov 1869, 1870 a 1910
Preložil a zapísal Marián Kováč

DENNÍK ROK 1870

1. septembra

Od 1. septembra do 8. septembra ešte horúčka.

8. septembra

Už lepšie. Došiel veľmi nepríjemný list od Márie z Kohoutova1. Odoslaný list Márii s 20 fl., list geometrovi Melcharovi do úradu vo Švajčiarsku. Večer tu bol gróf Carlos, horelo v Dauborovitz2.

9. septembra

Očkoval som ruže. Otec bol v meste.

11. septembra

Bol tu strýko Wenzel. Opeľované klinčeky.

13. septembra

Očkované posledné ruže s Köstritzovej dodávky. Bola tu kňažna Smoarof? (nečitateľné) a hovorila so mnou. Trošku pochorievam!

14. septembra

Odoslané: žiadosť na Miestodržiteľstvo v Prahe.

16. septembra

Došlo: list od Márie, Kempinskeho a Kerna.

17. septembra

Mária a deti došli.

18. septembra

Odoslané: list majiteľom lesných škôlok Praha a na technické lesnícke miesta vo Viedni.

21. septembra

V Tepliciach na okresnom úrade.

22. septembra

V Tepliciach na prvej schôdzi.

24. septembra

Jasno, čerstvo. Odcestoval som do Litoměříc. Ubytoval som sa „U Červeného raka“ 3, potom som bol predstavený u miestodržiteľského radcu, finančného radcu atď.

25. septembra

Odložil som služobné starosti. Odcestoval som do Auhssigu4  a tam som prenocoval.

26. septembra

V Auhssigu som bol na schôdzi a večer som odcestoval do Teplíc.

28. septembra

Od Anny som si požičal 5 fl. Od rodičov 2 fl 60.

29. septembra

Z Teplíc som šiel včasne ráno do Litoměříc. Hovoril som s radcom.

30. septembra

Skoro ráno o 6. hod. odchod z Teplíc. Došlo: list od Wagnera, vysvedčenie od grófa Seherr Thosz.

——————————————————————————————————–

1  Kohoutov – bližšie neurčené – dnes Kohoutov oblasť Trutnov, Havlíčkuv Brod alebo Tachov (CZ)

2 Daubovitz alebo Dauborovitz – neidentifikované, možno lokalita Doubravská hora (CZ)

3 hostinec U Červeného raka – miesto neidentifikované, Litoměřice (CZ)

4 Auhssig – nemecky, dnes Ústí nad Labem (CZ)

PRIPRAVILA JANA HUTŤANOVÁ FOTO ARCHÍV MESTA KRUPINA

Marián Kováč (1922 – 2006) – historik ružiarstva na Slovensku, predseda a člen Rosa Klubu Bratislava od roku 1972. Publikoval a prednášal o histórii pestovania a šľachtenia ruží, pripravoval rozsiahle dielo o ružiach Rudolfa Geschwinda a lexikón starých ruží v Čechách, na Morave a na Slovensku, ktoré už nedokončil. Kópie denníkov R. Geschwinda
preložil a zapísal Marián Kováč v rokoch 1977 – 1978 v Bratislave.

Rudolf Jozef Geschwind (1829 – 1910)– lesník a významný šľachtiteľ ruží. Vyšľachtil odrody odolných mrazuvzdorných ruží tzv. severské ruže, celú skupinu tzv. uhorských popínavých ruží a okrem množstva iných ruží svetovo oceňovanú veľkokvetú ružu Gruss an Teplitz. Denníky Rudolfa Geschwinda, dnes už na Slovensku nedohľadateľné, boli v súkromnom vlastníctve rodiny a ďalších osôb. Jediný originál denníka z roku 1910 sa nachádza v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine. Podľa doterajších zistení vnučka R. Geschwinda darovala denníky z rokov 1869, 1870 (spolu v jednom zápisníku) a 1910 (v druhom zápisníku) súkromným osobám z Rosa Klubu pri Zväze záhradkárov v Bratislave.

Mgr. Jana Hutťanová pracuje v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu ako múzejná pedagogička. Zároveň sa venuje histórii a propagácii ružiarstva, predovšetkým s dôrazom na život a dielo Márie Henriety Chotekovej. Je spoluzakladateľkou podujatia Slávnosť ruží – Festival hudby a ruží, ktorý sa organizuje každý rok od roku 2007 v Dolnej Krupej. Je členkou Rosa Klubu Slovakia a Ružiarskej spoločnosti Márie Henriety Chotekovej.

Prepis denníkov Rudolfa Geschwinda pochádza zo súkromného archívu Mariána Kováča – historika ružiarstva, predsedu a člena Rosa Klubu Bratislava v rokoch 1972-2006. Archív rukopisov, článkov a poznámok sa dostal do správy Jany Hutťanovej (SNM – Historické múzeum) v rámci pozostalosti Mariána Kováča v roku 2006 a postupne sa spracováva.