Kultúra záhrad

Denník Rudolfa Geschwinda: IV-V/1910

Výber z denníkov Rudolfa Geschwinda z rokov 1869, 1870 a 1910
Preložil a zapísal Marián Kováč

DENNÍK ROK 1910

1. apríla

Selma je od rána na Mayerhofe pri robotníkoch, ktorí prekopávajú. Pracovali: Makovník 4, Haleay 4, starý Halajka 3 a ¾ , mladý Halajka 3 a ¾, Etelka – Kikinderka 2 a ¾, Herková 1 a ¾ dňa.

3. apríla – nedeľa

Dnes ráno som šiel s Máriou a Selmou k Poldovým. Boli sme tam až do večera a Poldi s Raulom nás odprevadili domov.

5. apríla

O 6 hod. som šiel k Liffovi a s ním do Ipolyságh1  na pojdenávanie v žalobe Hollady – Jorend ako svedok. Dostal som 20,8 kr. Bol som s Liffom na obede v kaviarni „U Karoly“. Potom som bol peši s Liffom v hostinci „U Vagnera“ na kávu. O 10 hod. som šiel k Liffovi, odtiaľ ma odviedla Selma. V Ipolyságh sú už lastovičky.

8. apríla

Došli ruže od Soupert & Notting. Zoznam ruží:

1. Ins Gitterbeet v.d. Thür: 2

Č. 743 Reine Margarite d´ Italie 4 kusy3

Č. 849 Robusta 8 kusov4  

Č. 1017 Eclair 10 kusov5  

2. Ins Sälmlingsbeet ober der Mistbeen vom Fussschlinge6  

č. 1017 Eclair 1 kus č. 830 Madame Edmund Corpus 2 kusy7  

č. 517 Stefanie et Rodolfo 3 kusy8  

č.70 Soleil d´Or 4 kusy9

č. 849 Robusta 3 kusy

č.70 Soleil d´Or 7 kusov

3. Daselbest II. Beet10  

č. 931 Scheshunt Scarlet 1 kus11  

č. 931 Scheshunt Scarlet 2 kusy

č. 30 Non plus Ultra 3 kusy12  

4. In Töple13  

č. 517 Stefanie et Rodolfo

č. 455 Mons. Desir14  č. 506 Souvenir de Madame Metral15  

č. 554 Charles J. Grahame

č. 134 Climbing Cramoisie, slabá, slabé korene 2 kusy16  1 kus neznáma bez štítku, takmer bez koreňov.

12. apríla

Vrúbľovanie17 popínavých ruží pri „Lusthause“: č. 670 Reverend Dambien18 3 krát, Napoleon III. 2 krát, Souvenir Dr. Jamin 2 krát, Wenzel Geschwind19 3 krát, Gloire Chedane Guinoisseau20 2 krát. Rozkvitla primula cashmeriana. 21

13. apríla

Vrubľované popínavé ruže pri „Lusthause“ Mad. Isaac Pereire22 3 krát, Max Singer23 2 krát, – nečitateľné 2 neznáme sorty Rubens?, G.M. Arthur? Satanella? 24 A 4 = 8 krát.

14. apríla

Spájkované: Laurent Carle25 3 očká 1 kmeň. 4 715 po 3 očkách – očkované 16. apríla Došiel honorár od Praktischer. Opeľované Nina Lobara. 26

18. apríla

Presádzané semenáče ruží z kvetináčov do 3. pareniska.

21 . mája

Očkované Satanella II 3 krát, Kleiner Alfred27 1 krát, Laurent Carle28 2 krát, Gruss an Teplitz 3 krát, Gen. MacArthur 2 krát, semenáč 674 4 krát, Chateau de Clos Vongeot29 1 krát.

22. mája

Odoslaná korektúra Österreichische Gartenzeitung. Očkované: La France de 178930 2 krát, Cecile Charles31 1 krát, Gourdault32 2 krát, W. Allen Richardson33 2 krát. Kvitne R. pimpinelifolia34 R. majalis. 35

23. mája

V nasledujúcich dňoch očkuje najviac do kvetináčov a to rôzne ruže i svoje : Scharfenstein a Freya36

30. mája

Opeľované a oplodnené Blanche Rebatel37 s Bardou Job38

31 mája

Opeľované a oplodnené Bardou Job s polyantkou, Fraincois Crouse39 a Bardou Job, svietivá nečitateľné s Bardou Job.

1  Ipolyságh – maďarsky Šahy (SK)

2   zoznam 1. v mriežkových dverách

3  č. 743 Reine Margarite d´ Italie – ruža, neidentifikované

4  č. 849 Robusta (Soupert & Notting 1877)

5  č. 1017 Eclair (Lacharme 1883)

6  zoznam 2. odrezky v parenisku

7  č. 830 Madame Edmund Corpus (Boutigny pred 1907)

8  č. 517 Stefanie et Rodolfo – ruža, neidentifikované

9  č. 70 Soleil d´Or (Ducher 1884)

10  zoznam 3. v 2. parenisku

11  č. 931 Scheshunt Scarlet – ruža, neidentifikované

12  č. 30 Non plus Ultra (Weigand 1904)

13  zoznam 4. v hrncoch

14  č. 455 Mons. Desir (Pernet 1888)

15  č.506 Souvenir de Madame Metral (Bernaix 1882)

16  č. 134 Climbing Cramoisie (? 1791)

17  R. Geschwind uvádza vrúbľované nie očkované ruže

18  Reverend Dambien – ruža, neidentifikované

19  Wenzel Geschwind (Geschwind 1902)

20  Gloire Chedane Guinoisseau (Guinoisseau 1907)

21  Primula cashmeriana – prvosienka

22  Mad. Isaac Pereire (Garcuon 1876)

23  Mad. Max Singer (Soupert & Notting 1887)

24  Satanella (Geschwind 1900)

25  Laurent Carle zrejme (Verdier 1889)

26  Nina Lobara – ruža, neidentifikované

27  Kleiner Alfred (Lambert 1904)

28  Laurent Carle (Pernet–Ducher 1907)

29  Chateau de Clos Vougeot zrejme (Pernet–Ducher 1907)

30  La France de 1789 (Moreau – Robert 1883)

31  Cecile Charles (Schwartz 1906)

32  Gourdault (Guillot 1859)

33  W. Allen Richardson (Ducher 1875)

34  Rosa Pimpinelifolia – ruža berdníkolistá

35  Rosa Majalis – ruža májová

36  Scharfenstein (Geschwind 1892) Freya (Geschwind 1901)

37  Blanche Rebatel (Bernaix 1888)

38  Bardou Job (Nabonnand, 1882)

39  Francoise Crousse (Guillot 1900)

—————————————————————————————————————–

PRIPRAVILA JANA HUTŤANOVÁ FOTO ARCHÍV MESTA KRUPINA

Marián Kováč (1922 – 2006) – historik ružiarstva na Slovensku, predseda a člen Rosa Klubu Bratislava od roku 1972. Publikoval a prednášal o histórii pestovania a šľachtenia ruží, pripravoval rozsiahle dielo o ružiach Rudolfa Geschwinda a lexikón starých ruží v Čechách, na Morave a na Slovensku, ktoré už nedokončil. Kópie denníkov R. Geschwinda preložil a zapísal Marián Kováč v rokoch 1977 – 1978 v Bratislave.

Rudolf Jozef Geschwind (1829 – 1910) – lesník a významný šľachtiteľ ruží. Vyšľachtil odrody odolných mrazuvzdorných ruží tzv. severské ruže, celú skupinu tzv. uhorských popínavých ruží a okrem množstva iných ruží svetovo oceňovanú veľkokvetú ružu Gruss an Teplitz. Denníky Rudolfa Geschwinda, dnes už na Slovensku nedohľadateľné, boli v súkromnom vlastníctve rodiny a ďalších osôb. Jediný originál denníka z roku 1910 sa nachádza v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine. Podľa doterajších zistení vnučka R. Geschwinda darovala denníky z rokov 1869, 1870 (spolu v jednom zápisníku) a 1910 (v druhom zápisníku) súkromným osobám z Rosa Klubu pri Zväze záhradkárov v Bratislave.

Mgr. Jana Hutťanová pracuje v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu ako múzejná pedagogička. Zároveň sa venuje histórii a propagácii ružiarstva, predovšetkým s dôrazom na život a dielo Márie Henriety Chotekovej. Je spoluzakladateľkou podujatia Slávnosť ruží – Festival hudby a ruží, ktorý sa organizuje každý rok od roku 2007 v Dolnej Krupej. Je členkou Rosa Klubu Slovakia a Ružiarskej spoločnosti Márie Henriety Chotekovej.

Prepis denníkov Rudolfa Geschwinda pochádza zo súkromného archívu Mariána Kováča – historika ružiarstva, predsedu a člena Rosa Klubu Bratislava v rokoch 1972-2006. Archív rukopisov, článkov a poznámok sa dostal do správy Jany Hutťanovej (SNM – Historické múzeum) v rámci pozostalosti Mariána Kováča v roku 2006 a postupne sa spracováva.