Žurnál

Zbierka: Marko Blažo

Konvalinky v kuchyni na stole, z dvora…

Oproti mojej posteli nad pianom visí obraz…  konvalinky Markove.

Iglu- zima. Naša cesta v zasneženom lese s otcom, na bežkách…

Biele ticho. Cukrový trblet na Čergove.

Otcova stopa, láskavosť…láska.

Okatá sova, horárov domček, horúci čaj.

Išiel aj s Markom a Romankou a mnou dohora hory s lyžami.

Vetvička, vetvička…vydržať, vetvička…

a  potom dole z Jahodnej.

S- nežná vôňa spomienky.

TEXT KATARÍNA TEKEĽOVÁ BLAŽOVÁ FOTO Čergovská chata ARCHÍV AUTORKY

FOTO na titulke MARKO BLAŽO, Konvalinky, olej, plátno, 2000, 40×50 cm