Vizuálne umenie

Zbierka: Katarína Bajkayová

„Musím vyprávět. Budu vyprávět…“ (Parafráza Friedricha Hölderlina, Fragment Hyperiona, 1794)

„The Sitting Place“ predstavuje priestorovú inštaláciu, ktorú tvorí súbor troch kameninových objektov. Objekty ponúkajú možnosť pre usadenie sa. Sú miestom pre stretávanie. Poskytnú priestor pre rozhovor, rozprávanie príbehov, či pre vnútorný dialóg. Môžu diváka priamo usádzať do premýšľania nad vlastným osudom. Tvarovo objekty vychádzajú zo skalných stien obmytých vodou, ktoré sa schovávajú v podzemí. Objekty sú jednotlivo pomenované z gréckej mytológie podľa troch spriadačiek ľudského osudu – Klótho, Lachesis a Antropos.

FOTO TIBOR CZITÓ

Katarína Bajkayová bola predstavená v kurátorskom výbere na medzinárodnom festivale súčasného dizajnu Bratislava Design Week 7.-14.12.2022.