Kultúra záhrad

Denník Rudolfa Geschwinda: XII/1870

Výber z denníkov Rudolfa Geschwinda z rokov 1869, 1870 a 1910
Preložil a zapísal Marián Kováč

DENNÍK ROK 1870

10. decembra

Dnes bolo dokončené lúpanie šípových plodov, a od dnes začínam výsev.

14. decembra

Došlo: list od Júliusa.

17. decembra

Došlo: Taggeld za november 146 fl. 38 kr. Dva nepríjemné listy z Litoměříc. Odoslané: list Feodor Geschwind v Laibach.

19. decembra

Ráno skoro do Teplíc a potom do Auhssigu, tam som prenocoval.

20. decembra

V Auhssigu u Jahnela a u okresného hajtmana, potom do Schönpriesen1 k direktorovi a do Schöbnitz2 u dôchodkového. Večer do Auhssigu.

21. decembra

Večer do Teplic.

23. decembra

Odoslané doklady Jahnelovi.

24. decembra

Štedrý večer sme oslávili doma.

31. decembra 1870

V meste u Anny, Porzlera. Došiel list od brata Andreja. Odoslané: list Jahnelovi. Geldrest k 1. januáru 1871 8 fl.16 3 Tak by bol teda dobrodružný, neblahý, osudný rok 1870 s pomocou Božou šťastne ukončený! Daj, Bože rok 1871 v pokoji, spokojnosti, v zdraví a v rodinnom kruhu! AMEN. Schlossberg pri Tepliciach dňa 31. Decembra 1870.

1 Schönpriesen – nemecky Priesen – Březno dnes zrejme Veľké Březno

2 Schöbnitz – miesto neidentifikované

3 v celom denníku v roku 1870 si zapisuje koľko má Geldrest – zvyšok peňazí

—————————————————————————————————————–

PRIPRAVILA JANA HUTŤANOVÁ FOTO ARCHÍV MESTA KRUPINA

Marián Kováč (1922 – 2006) – historik ružiarstva na Slovensku, predseda a člen Rosa Klubu Bratislava od roku 1972. Publikoval a prednášal o histórii pestovania a šľachtenia ruží, pripravoval rozsiahle dielo o ružiach Rudolfa Geschwinda a lexikón starých ruží v Čechách, na Morave a na Slovensku, ktoré už nedokončil. Kópie denníkov R. Geschwinda
preložil a zapísal Marián Kováč v rokoch 1977 – 1978 v Bratislave.

Rudolf Jozef Geschwind (1829 – 1910)– lesník a významný šľachtiteľ ruží. Vyšľachtil odrody odolných mrazuvzdorných ruží tzv. severské ruže, celú skupinu tzv. uhorských popínavých ruží a okrem množstva iných ruží svetovo oceňovanú veľkokvetú ružu Gruss an Teplitz. Denníky Rudolfa Geschwinda, dnes už na Slovensku nedohľadateľné, boli v súkromnom vlastníctve rodiny a ďalších osôb. Jediný originál denníka z roku 1910 sa nachádza v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine. Podľa doterajších zistení vnučka R. Geschwinda darovala denníky z rokov 1869, 1870 (spolu v jednom zápisníku) a 1910 (v druhom zápisníku) súkromným osobám z Rosa Klubu pri Zväze záhradkárov v Bratislave.

Mgr. Jana Hutťanová pracuje v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu ako múzejná pedagogička. Zároveň sa venuje histórii a propagácii ružiarstva, predovšetkým s dôrazom na život a dielo Márie Henriety Chotekovej. Je spoluzakladateľkou podujatia Slávnosť ruží – Festival hudby a ruží, ktorý sa organizuje každý rok od roku 2007 v Dolnej Krupej. Je členkou Rosa Klubu Slovakia a Ružiarskej spoločnosti Márie Henriety Chotekovej.

Prepis denníkov Rudolfa Geschwinda pochádza zo súkromného archívu Mariána Kováča – historika ružiarstva, predsedu a člena Rosa Klubu Bratislava v rokoch 1972-2006. Archív rukopisov, článkov a poznámok sa dostal do správy Jany Hutťanovej (SNM – Historické múzeum) v rámci pozostalosti Mariána Kováča v roku 2006 a postupne sa spracováva.