Žurnál

Denník Rudolfa Geschwinda: XI/1870

Výber z denníkov Rudolfa Geschwinda z rokov 1869, 1870 a 1910
Preložil a zapísal Marián Kováč

DENNÍK ROK 1870

3. novembra

Deti boli prvýkrát v škole, ja som bol na nadlesnom úrade v Tepliciach.

4. novembra

Bol som v Dux1 a v Oseku2 u waldmeistra. Došlo: list z Tullschitz. Odoslané: list grófovi Keglevichovi, Wagnerovi do Viedne a Soupert & Notting.

7. novembra

Došli ruže z Eisenbergu. 3 Odoslané: list Ruschlerovi.

11. novembra

Došli ruže z Eisenbergu. Odoslané: list Ruschlerovi.

12. novembra

V Duxe u nadlesného

15. novembra

S rodinou v Mariaschein. 4 Oslávili sme Poldiho narodeniny.

18. novembra

List od Kempinského z Kremnice.

22. novembra

Došli ruže z Tulleschitz.

23. novembra

Sadené ruže.

27. novembra

Bol tu Böhm a Willner s manželkou.5

30. novembra

Došlo 19 ruží z Luxemburgu, hneď zasadené. Nákup 40 hrncov.

————————————————————————————————-

1 Dux – nemecky, dnes Duchcov (CZ)

2 Osek – mesto v okrese Teplice (CZ)

3 Eisenberg – dnes mesto v Durínsku (DE)

4 Mariaschein nemecky dnes Bohosudovo s bazilikou Panny Márie sedembolestnej v časti mesta Krupka v okrese Teplice. Je to významné pútne miesto s kalváriou. (CZ)

5 Jan Böhm – šľachtiteľ a pestovateľ ruží, Willner – neidentifikované zrejme tiež ružiar

——————————————————————————————————–

PRIPRAVILA JANA HUTŤANOVÁ FOTO ARCHÍV MESTA KRUPINA

Marián Kováč (1922 – 2006) – historik ružiarstva na Slovensku, predseda a člen Rosa Klubu Bratislava od roku 1972. Publikoval a prednášal o histórii pestovania a šľachtenia ruží, pripravoval rozsiahle dielo o ružiach Rudolfa Geschwinda a lexikón starých ruží v Čechách, na Morave a na Slovensku, ktoré už nedokončil. Kópie denníkov R. Geschwinda
preložil a zapísal Marián Kováč v rokoch 1977 – 1978 v Bratislave.

Rudolf Jozef Geschwind (1829 – 1910)– lesník a významný šľachtiteľ ruží. Vyšľachtil odrody odolných mrazuvzdorných ruží tzv. severské ruže, celú skupinu tzv. uhorských popínavých ruží a okrem množstva iných ruží svetovo oceňovanú veľkokvetú ružu Gruss an Teplitz. Denníky Rudolfa Geschwinda, dnes už na Slovensku nedohľadateľné, boli v súkromnom vlastníctve rodiny a ďalších osôb. Jediný originál denníka z roku 1910 sa nachádza v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine. Podľa doterajších zistení vnučka R. Geschwinda darovala denníky z rokov 1869, 1870 (spolu v jednom zápisníku) a 1910 (v druhom zápisníku) súkromným osobám z Rosa Klubu pri Zväze záhradkárov v Bratislave.

Mgr. Jana Hutťanová pracuje v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu ako múzejná pedagogička. Zároveň sa venuje histórii a propagácii ružiarstva, predovšetkým s dôrazom na život a dielo Márie Henriety Chotekovej. Je spoluzakladateľkou podujatia Slávnosť ruží – Festival hudby a ruží, ktorý sa organizuje každý rok od roku 2007 v Dolnej Krupej. Je členkou Rosa Klubu Slovakia a Ružiarskej spoločnosti Márie Henriety Chotekovej.

Prepis denníkov Rudolfa Geschwinda pochádza zo súkromného archívu Mariána Kováča – historika ružiarstva, predsedu a člena Rosa Klubu Bratislava v rokoch 1972-2006. Archív rukopisov, článkov a poznámok sa dostal do správy Jany Hutťanovej (SNM – Historické múzeum) v rámci pozostalosti Mariána Kováča v roku 2006 a postupne sa spracováva.