Kultúra záhrad

Denník Rudolfa Geschwinda: VIII/1870

Výber z denníkov Rudolfa Geschwinda z rokov 1869, 1870 a 1910
Preložil a zapísal Marián Kováč

DENNÍK ROK 1870

9. augusta

S Kempinskim a deťmi do Olhowe na Schwarzwildanstand 1 a tam sme prenocovali.

14. augusta

Odchod z Vucskomezö a z Marmaroša. Daj Bože lepšie dni ako tie, ktoré sme prežili vo Vucskomezö.

15. augusta

Zavčasu o 7. hod. odchod z Husztu, o 5. hod. večer v Bereghsasze, a tam sme prenocovali. Mária je chorá.

16. augusta

Ráno o 6. hod. odchod z Bereghsaszu. Večer sme prenocovali v Szekel. 2

17. augusta

Zavčasu odchod zo Szekelu a pol 11. hod. sme v Nyiregyháza na stanici, večer v Pešti a hneď odtiaľ odchod.

18. augusta

Zavčasu sme došli do Gänserndorfu 3 a večer v Prahe. Ubytovali sme sa v hostinci „Ku trom kaprom“. 4

19. augusta

V Prahe sme navštívili Hradčany, ľudovú zábavu, chrám sv. Víta, obrazáreň, nákupy.

20. augusta – sobota

Jasno, veľmi zima, veterno. Mária a deti šli na Smíchov, odtiaľ cestovali na Hořovice. Ja som odcestoval o 11. hod. do Teplíc. Večer o 6 hod. na Schlossbergu. 5 Všetko som našiel v dobrom stave.

21. augusta – nedeľa

Moje 41. narodeniny neoslávené. Došlo: list a rezky ruží z Köstritz. 6

22. augusta

Odoslal som list Márii.

24. augusta

Odoslané list grófovi Lažansky.

26. augusta

Od 27. augusta som chorý – horúčka, liečil ma Dr. Heller. V tom čase došlo: 2 listy od Márie, 2 listy od geometra Melchara a iné.

——————————————————————————————————–

1  Olhowe na Schwarzwildanstand – miesto, neidentifikované

2  Szekel – dnes Székely v Maďarsku

3 Gänserndorf – mestečko v Rakúsku medzi Viedňou a Bratislavou

4 Dům U tří kaprů – dnes na Malej strane v Prahe (CZ)

5 Schlossberg – nemecky dnes Doubravská hora pri Tepliciach (CZ)

6 firma Soupert & Notting predáva ruže z Köstritz – dnes Bad Köstritz, kúpeľné mesto v Durínsku (DE)

PRIPRAVILA JANA HUTŤANOVÁ FOTO ARCHÍV MESTA KRUPINA

Marián Kováč (1922 – 2006) – historik ružiarstva na Slovensku, predseda a člen Rosa Klubu Bratislava od roku 1972. Publikoval a prednášal o histórii pestovania a šľachtenia ruží, pripravoval rozsiahle dielo o ružiach Rudolfa Geschwinda a lexikón starých ruží v Čechách, na Morave a na Slovensku, ktoré už nedokončil. Kópie denníkov R. Geschwinda
preložil a zapísal Marián Kováč v rokoch 1977 – 1978 v Bratislave.

Rudolf Jozef Geschwind (1829 – 1910)– lesník a významný šľachtiteľ ruží. Vyšľachtil odrody odolných mrazuvzdorných ruží tzv. severské ruže, celú skupinu tzv. uhorských popínavých ruží a okrem množstva iných ruží svetovo oceňovanú veľkokvetú ružu Gruss an Teplitz. Denníky Rudolfa Geschwinda, dnes už na Slovensku nedohľadateľné, boli v súkromnom vlastníctve rodiny a ďalších osôb. Jediný originál denníka z roku 1910 sa nachádza v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine. Podľa doterajších zistení vnučka R. Geschwinda darovala denníky z rokov 1869, 1870 (spolu v jednom zápisníku) a 1910 (v druhom zápisníku) súkromným osobám z Rosa Klubu pri Zväze záhradkárov v Bratislave.

Mgr. Jana Hutťanová pracuje v Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu ako múzejná pedagogička. Zároveň sa venuje histórii a propagácii ružiarstva, predovšetkým s dôrazom na život a dielo Márie Henriety Chotekovej. Je spoluzakladateľkou podujatia Slávnosť ruží – Festival hudby a ruží, ktorý sa organizuje každý rok od roku 2007 v Dolnej Krupej. Je členkou Rosa Klubu Slovakia a Ružiarskej spoločnosti Márie Henriety Chotekovej.

Prepis denníkov Rudolfa Geschwinda pochádza zo súkromného archívu Mariána Kováča – historika ružiarstva, predsedu a člena Rosa Klubu Bratislava v rokoch 1972-2006. Archív rukopisov, článkov a poznámok sa dostal do správy Jany Hutťanovej (SNM – Historické múzeum) v rámci pozostalosti Mariána Kováča v roku 2006 a postupne sa spracováva.